Vấn đề áo tắm của Sports Illustrated để giới thiệu người mẫu chuyển giới đầu tiên

Leyna Bloom , người hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em chuyển giới trẻ…