Bây giờ bạn có thể xem lại và khôi phục nội dung đã xóa của mình trên Instagram

Trong một nỗ lực để đưa lại quyền kiểm soát nhiều hơn cho người dùng Instagram, công ty đang triển khai tính năng Đã xóa gần đây. Instagram cho biết việc bổ sung này được thực hiện chủ yếu để đối phó với tin tặc, những người đôi khi sẽ xóa nội dung sau khi có quyền truy cập vào tài khoản.

Instagram đã công bố thông báo về việc triển khai này trên blog chính thức của mình, nói rằng việc bổ sung Đã xóa gần đây là yêu cầu của người dùng trong một thời gian.

“Chúng tôi biết đây là điều mà mọi người đang yêu cầu và bây giờ, lần đầu tiên, bạn có thể xem lại và khôi phục nội dung đã xóa trong ứng dụng Instagram,” công ty viết. “Chúng tôi cũng đã thêm các biện pháp bảo vệ để giúp ngăn chặn tin tặc xâm phạm tài khoản của bạn và xóa các bài đăng bạn đã chia sẻ.”

Với tính năng mới này, giờ đây có một bước bổ sung liên quan đến việc xóa vĩnh viễn mọi thứ khỏi tài khoản. Tính năng này dường như rất giống với thư mục đã xóa gần đây trong ứng dụng Ảnh trên iPhone. Nếu bạn xóa nội dung nào đó khỏi Instagram của mình, nội dung đó sẽ bị xóa khỏi nguồn cấp dữ liệu của bạn nhưng được đặt vào một phần riêng trong hồ sơ của bạn trong 30 ngày trước khi tự động bị xóa. Phần này chỉ hiển thị cho chủ sở hữu tài khoản.

Trong 30 ngày đó, bạn có thể truy cập nội dung đã xóa của mình bằng cách đi tới Cài đặt> Tài khoản> Đã xóa gần đây trên phiên bản mới nhất của ứng dụng Instagram. Từ đó bạn có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

Hơn nữa, trong nỗ lực chống lại hành vi hack nói trên, các hình ảnh bị xóa sẽ yêu cầu thêm một bước xác thực hai yếu tố để có thể xóa hoặc khôi phục vĩnh viễn. Đó là một bước bổ sung không thay thế nhưng nằm tách biệt với xác thực hai yếu tố trên toàn tài khoản cho các lần đăng nhập.

Bản cập nhật đang được tung ra cho tất cả người dùng Instagram hôm nay và có sẵn như một phần của bản cập nhật mới nhất cho ứng dụng.

(qua Engadget )